Prof. Dr. NACİYE GÜLKIZ ŞENLER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. NACİYE GÜLKIZ ŞENLER

T: (0282) 250 2692

M ngulkiz@nku.edu.tr

W ngulkiz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Biyoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ (YL)
Öğrenim Yılları: 1987-1992
Tez: Rana ridibunda (Amphibia-Anura)nın Sindirim Ssteminde Endokommensal olarak yaşayan İki Siliyat Türünün Işık ve Elektron Mikroskobik Yapıları
Yüksek Lisans
Üniversite: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1984-2011
Tez: Van Kedisi´nin Biyolojisi ve Davranış özellikleri (1987)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1978-1982
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN_EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ / ZOOLOJİ
2013-
Doç. Dr. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ZOOLOJİ ANABİLİM DALI
2007-2013
Yrd. Doç. Dr. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ZOOLOJİ ANABİLİM DALI
1993-2007
Araş. Gör. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
1983-1992
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2013-2015
Enstitü Kurul Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2013-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
2013-
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2013-
Bölüm Başkan Yrd. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
2007-2009
MYO/Yüksekokul Müdürü YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
VAN MESLEK YÜKSEKOKULU
2001-2002
Bölüm Başkan Yrd. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
1999-2004
Enstitü Müdür Yrd. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
1997-2001
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Biyoloji
Hayvan Sistematiği
Parazitoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIZ İ., ŞENLER N. G., Frontonia anatolica n. sp., a new peniculid ciliate (Protista, Ciliophora) from Lake Van, Turkey, Turkish Journal of Zoology, 2013.
Özgün Makale SCI
2. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Morphology and Infraciliature of Some Haptorid Ciliates (Protista, Ciliophora, Haptoria) in Alkaline Soil Samples of Van (Turkey), with Notes on the Ontogenesis of Enchelyodon nodosus Berger, Foissner & Adam, 1984, Turkish Journal of Zoology, 2009.
Özgün Makale SCI
3. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Faunistic and Morphological Studies on Ciliates (Protozoa, Ciliophora) from a Small Pond, with Responses of Ciliate Populations to Changing Environmental Conditions, Turkish Journal of Zoology, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. BOYNUKARA B., ŞENLER N. G., GÜLHAN T., ATALAN E., The Characterization of Protein Profiles of the Isolated Aeromonas sobria Strains from Animal Faeces, Indian Vet. J., 2004.
Özgün Makale SCI
5. ŞENLER N. G., BİÇEK K., GÜL A., DEĞER M. S., A Note on Endoparasitic Fauna in Gulls Around Lake Van Region, Indian Vet. J, 2003.
Özgün Makale SCI
6. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Infraciliature and Other Morphological Characteristics of Enchelyodon longikineta n. sp. (Ciliophora, Haptoria), Europ. J. Protistol, 2003.
Özgün Makale SCI
7. ŞENLER N. G., GÜL A., KADRİYE B., DEĞER M. S., Prevalence of Endoparasites in Dogs and Their Importance on Human Health in and Around Van, Indian Vet. J, 2003.
Özgün Makale SCI
8. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Morphology and Morphogenesis of Fuscheria nodosa Foissner, 1983 a Little Known Haptorid Ciliate (Protozoa: Ciliophora: Haptoria), J. Adv. Zool, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., The Ciliate Fauna in the Digestive System of Rana ridibunda (Amphibia: Amphibia)-II: Nyctotherus (Nyctotheridae: Heterotrichida), Turk J Zool, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., The Ciliate Fauna in The Digestive System of Rana ridibunda (Amphibia: Anura) I: Balantidium (Balantidiidae, Trichostomatida), Turk J Zool, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. ŞENLER N. G., BIYIK H. H., YILDIZ İ., A Study of the Relationships Between Microfauna and Water Quality in Biological Sewage-Treatment Plant of Yüzüncü Yıl University in Van, Bio-Science Research Bulletin, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. ŞENLER N. G., BIYIK H. H., ERDAL Ö., YILDIZ İ., The Pollution Parameters and Protozoological Investigations on Three Rivers Flowing into Lake Van, Bulletin of Pure and Applied Sciences, 1998.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIZ İ., ŞENLER N. G., Bostaniçi Göleti (Tuşba, Van) Siliyat (Protista, Ciliophora) Faunası, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 23, ss. 123-128, 2018.
Özgün Makale Fen Bilimleri
2. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., BOYNUKARA B., Karasal Ortamlarda Siliyat (Protista: Ciliophora) Çeşitliliği ve Coğrafik Dağılımları, Tabiat ve İnsan Dergisi, cilt 51, ss. 31-37, 2017.
Derleme Makale
3. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., BOYNUKARA B., Protist Çeşitliliği ve Yayılışı, Tabiat ve İnsan Dergisi, 2012.
Endekste taranmıyor
4. DURMUŞ A., BOYNUKARA B., GÜLHAN T., ŞENLER N. G., Van Gölü Adalarında 2010-2011 Yılları Yaz Aylarında Görülen Kuş Ölümleri ve Populasyona Etkileri, Tabiat ve İnsan Dergisi, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. KAYA Z., ŞENLER N. G., Van İli, Türkiye, Topraklarında Yaşayan Bazı Colpoda Türleri (Protista: Ciliophora: Colpodea) Hakkında, Erciyes University Journal of the Enstitute of Science and Technology, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. BOYNUKARA B., GÜLHAN T., ŞENLER N. G., Yabani Kuşlarla İlişkilendirilen Bazı Patojenler, Tabiat ve İnsan Dergisi, 2011.
Endekste taranmıyor
7. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Tatlı Su Protozoonları ve Önemi, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2010.
Endekste taranmıyor
8. YILDIZ İ., ŞENLER N. G., Akkaraman Irkı Koyunlarda Holotrich ve Entodiniomorphid Siliyatların (Protozoa: Ciliophora) Günlük Değişimi, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2001.
Özgün Makale Biological Abstracts
9. ŞENLER N. G., ÖKTEM N., Rana ridibunda (AMPHIBIA-ANURA)´nın Sindirim Sisteminde Endokommensal Olarak Yaşayan İki Siliyat Türünün Elektron Mikroskobik Yapıları, Turk J Zool., 1999.
Özgün Makale Biological Abstracts
10. Demirkuş T., ŞENLER N. G., GÜL S., Yem, Öğün Sayısı ve Yemlemeden Sonra Geçen Sürenin Rumen Siliatlarının Tür ve Sayısı Üzerinde Etkileri, Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Atıksu Arıtma Sisteminin Giriş Suyundaki Bazı Siliyatların (Protozoa: Ciliophora) Morfolojik Özellikleri, YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyolojik Atıksu Arıtma Sisteminde Bulunan Siliyat Protzoa Hakkında Bir Araştırma, YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. YILDIZ İ., ŞENLER N. G., Koyun Rumeninde Yaşayan Bazı Simbiyotik Siliyatların Morfolojik ve Sitolojik Yapıları, YYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 1998.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Van Gölü´ne Dökülen Beş Akarsudaki Siliyat Türleri (Ciliophora: Protozoa) Üzerinde Bir Araştırma, YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1998.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. ŞENLER N. G., Rana rdibunda (Amphibia-Anura)´nın Sindirim Sisteminde Endokommensal Olarak Yaşayan İki Siliyat Türünün Morfolojik ve Sitolojik Yapıları, Turk J Zool, 1996.
Özgün Makale Biological abstracts
16. ŞENLER N. G., Balantidium (Trichostomatida-Balantidiidae) ve Hidrogenozomlar, YYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 1994.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ŞENLER N. G., ŞENLER Y., Van Kedisi, Popüler Bilim, 1995.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞENLER N. G., BOYNUKARA B., Kuruluş Yıllarında Türkiye’ye Bilim Adamı Göçü, The Migration Conference 2018 (26.06.2018-28.06.2018).
Tam metin bildiri
2. URAL H., ŞENLER N. G., Morphological and Morphometric Characterization of Rimaleptus mucronatus (Ciliophora, Litostomatea, Rhynchostomatia), from soils of Tekirdağ, Turkey, International Ecology 2018 (19.06.2018-23.06.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ŞENLER N. G., BOYNUKARA B., Soil Spathidiids (Protista: Ciliophora: Haptoria) from Tekirdağ, Turkey, Icluding Descriptions of Two Species, ECOLOGY 2017 (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
4. BOYNUKARA B., DURMUŞ A., ŞENLER N. G., The conribution of migratory birds to the ornitologic potential Van Lake Basin and the importance of the migratory birds for the basin, 4th International VET Group Congress, Almaty, Kazakhstan (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
5. BOYNUKARA B., DURMUŞ A., ŞENLER N. G., The Contributuon of Migratory Birds to The Ornitologic Potential of Van Lake Basin and The Importance of The Migratory Birds For The Basın, 4th International VET/Istanbul Group Congress (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
6. ÇINAR H., ŞENLER N. G., Colpodid Ciliates (Protista: Ciliophora: Colpodea) Fauna From The Barks of Walnut Tree (Juglans regia L.) in Van, Turkey, 3. International Vetistanbul Group Congress 2016 (17.05.2016-20.05.2016).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ŞENLER N. G., A Remarkable Spathidiid Isolated From Tekirdağ Soils, Spathidium sp. (Ciliophora: Litostomatea): Infraciliature, and Morphometric Characterization, the XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, UKECEK 2017, (12.09.2017-15.09.2017).
Özet bildiri
2. BİRCAN R., ARAL C., YILDIZ İ., ŞENLER N. G., Dileptid Siliyatlarda (Ciliophora: Litostomatea: Rhynchostomatia) tek Hücrden DNA İzolasyonu ve PCR Amplifikasyonu, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi (05.09.2016-09.09.2016).
Özet bildiri
3. ALPDAĞTAŞ S., ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Pleuronema coronatum (Protista, Ciliophora, Pleuronematida) Üzerine Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR (23.06.2014-27.06.2014).
Özet bildiri
4. YILDIZ İ., ŞENLER N. G., SAMSUN S., Van Gölü Siliyatları (Protista, Ciliophora) Siliyatları Üzerine Faunistik Bir Araştırma, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR (23.06.2014-27.06.2014).
Özet bildiri
5. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., YÜCE M. M., Ekstrem Habitatlarda Gizli Siliyat Türlerinin (Protista Ciliophora) Belirlenmesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (03.09.2012-07.09.2012).
Özet bildiri
6. YILDIZ İ., ŞENLER N. G., Van Gölü´den İzole Edilen Apertospatula sp. (Protozoa, Ciliophora) Üzerinde Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İZMİR (03.09.2012-07.09.2012).
Sözlü Bildiri
7. YILDIZ İ., ŞENLER N. G., Van Gölü´nden Elde Edilen Bir Frontonia (Protista, Ciliophora) Türü Üzerinde Taksonomik Çalışmalar, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (21.06.2010-25.06.2010).
Özet bildiri
8. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Enchelyodon nodosus Berger, Foissner and Adam, 1984 (Protista, Ciliophora, Haptoria)´un Morfolojisi ve Ontogenezisi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi , TRABZON (23.06.2008-27.06.2008).
Özet bildiri
9. KAYA Z., ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Bazı Toprak Kolpoditlerinin (Protozoa: Ciliophora: Colpodea) Morfolojik ve Biyometrik Özellikleri, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kuşadası-AYDIN (26.06.2006-30.06.2006).
Özet bildiri
10. YILDIZ İ., ŞENLER N. G., Bostaniçi Göleti (Van) Siliyat (Protozoa, Ciliophora) Faunası Üzerine Morfolojik ve Biyometrik Araştırmalar, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası-AYDIN (26.06.2006-30.06.2006).
Özet bildiri
11. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Bazı Toprak Haptorid Siliyatlarının (Haptorida: Ciliophora: Protzoa) Infrasiliyatürleri ve Morfolojik Özellikleri, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA (21.06.2004-24.06.2004).
Özet bildiri
12. BOYNUKARA B., KÖRKOCA H., ŞENLER N. G., ATALAN E., GÜLHAN T., The Determination of Protein Profiles of The Isolated Aeromonas sobria From Animal Feces by SDS-Page, 5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)-KONYA (24.09.2002-26.09.2002).
Özet bildiri
13. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Lemna minor İle Kaplı Havuzda Siliyat Protozoa Üzerine Araştırmalar, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi "Uluslararası Katılımlı", ANKARA (05.09.2000-09.09.2000).
Özet bildiri
14. ŞENLER N. G., YILDIZ İ., Yem, Öğün Sayısı ve Yemlemeden Sonra Geçen Sürenin Rumen Siliatlarının Tür ve Sayısı Üzerine Etkileri, XI. KÜKEM-Biyoteknoloji Kongresi, Eğirdir-İİsparta (06.09.1999-09.09.1999).
Özet bildiri
15. ŞENLER N. G., BIYIK H. H., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Evsel Nitelikli Atıksularda Protozoolojik ve Mikrobiyolojik İncelemeler, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Samsun (07.09.1998-10.09.1998).
Özet bildiri
16. ŞENLER N. G., BIYIK H. H., ÖĞÜN E., Van Gölü´ne Dökülen Bazı Akarsularda Kirlilik Parametreleri ve Protozoolojik İncelemeler, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul. (17.09.1996-20.09.1996).
Tam metin bildiri
17. ŞENLER N. G., Balantidium (Trichostomatida, Balantiidae) ve Hidrogenozomlar, XI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Edirne 1993, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tip Fakülteleri ve Türk Elektron Mikroskopi Derneği (08.09.1993-10.09.1993).
Özet bildiri
18. ŞENLER N. G., Balantidium elongatum ve korteksinin İnce Yapısı, X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Erzurum (18.07.1990-20.07.1990).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Proje Başlığı: Tekirdağ Topraklarında Bulunan Dileptid Siliyat Türlerinin (ciliophora: Litostomatea, Rhynchostomatia) Morfolojik Ve Moleküler Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.08.2016-Devam Ediyor.
2. Tekirdağ’daki Bazı Toprak Siliyatlarının (Protista, Ciliophora) Morfolojik ve Morfometrik Özellikleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 16.12.2014-27.12.2016.
3. Canik Tuzlası´ndaki (Van-Erciş) Kriptik Siliyatlar (Protista, Ciliophora) Üzerine Araştırmalar, DİĞER, Yönetici.
4. Pleuronema (Protista, Ciliophora) Türleri Üzerine Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar, DİĞER, Yönetici, Devam Ediyor.
5. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Evsel Nitelikli Atıksularda Mikrobiyolojik ve Protozoolojik Araştırmalar, DİĞER, Yönetici.
6. Yem, Öğün Sayısı ve Yemlemeden Sonra Geçen Sürenin Rumen Siliyatlarının Tür ve Sayısı Üzerine Etkileri, DİĞER, Araştırmacı.
7. Van Gölü´ne dökülen Bazı Akarsularda Kirlilik Parametreleri ve Protozoolojik İncelemeler, DİĞER, Yönetici.
8. Van-Bostaniçi Göleti Siliyat Faunası (Protozoa, Ciliophora) Üzerine Araştırmalar, DİĞER, Yönetici.
9. Bazı Toprak Kolpoditlerinin (Protozoa: Ciliophora: Colpodea) Morfolojisi ve İnfrasiliyatürü, DİĞER, Yönetici.
10. Van Gölü Siliyat Protozonları (Protozoa, Ciliophora) Üzerine Faunistik Bir Araştırma, DİĞER, Araştırmacı.
Katıldığı Kurslar
Deney Hayvanları Kursu, Yer:Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 02.10.2002-04.10.2002.
Aldığı Sertifikalar
Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Yer:Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 07.10.2008-09.10.2008.
Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu, Yer:İnönü Üniversitesi, 03.05.2007-04.05.2007.
XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Yer:Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 06.07.1994-08.07.1994.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Darwin Anniversary Symposium, Yer:Faraday Institute, 22.04.2009-25.04.2009.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Poster Bildiri, Yer:4th International VET/Istanbul Group Congress, Düzenleyenler:VET İstanbul Grup, 11.08.2017-13.08.2017.
Poster Bildiri, Yer:Ecology 2017, Düzenleyenler:Erciyes Üniversitesi, 11.05.2017-13.05.2017.